[1]
T. MIKLIČ, „Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 85-103, jan. 2007.