[1]
R. GROŠELJ, „Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 105-131, jan. 2007.