[1]
M. ŠEKLI, „Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 134-145, jan. 2007.