[1]
V. BABIČ, „Latinski prevod slovnice Meletija Smotrickega in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 147-167, jan. 2007.