[1]
M. KALIN GOLOB, „Zgodba s prve strani: jezikovnostilna analiza“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 169-180, jan. 2007.