[1]
T. MARVIN, „O opisnem deležniku na -l v slovenščini“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 181-190, jan. 2007.