[1]
A. LEGAN RAVNIKAR, „Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 191-209, jan. 2007.