[1]
N. IVANOVA, „Južnoslovanski knjižni jeziki s konca 19. stoletja med individualnim razvojem in slovansko vzajemnostjo (A. Bezenšek in njegov Jugoslavjanski stenograf)“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 221, jan. 2007.