[1]
F. MARUŠIČ in R. ŽAUCER, „O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika)“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 223-247, jan. 2007.