[1]
V. CVETKO OREŠNIK, „Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 257-260, jan. 2007.