[1]
R. COSSUTTA, „Leksikalna razslojenost v govorih Tromeje: slovanske, romanske in germanske prvine“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 261-270, jan. 2007.