[1]
D. ZULJAN KUMAR, „Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 315-326, jan. 2007.