[1]
S. KRANJC, L. MARJANOVIČ UMEK, U. FEKONJA, in K. BAJC, „Razvoj pripomočkov za merjenje otroškega govora v slovenskem prostoru“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 327-339, jan. 2007.