[1]
V. MIKOLIČ, „Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst“, SRL, let. 55, št. 1-2, jan. 2007.