[1]
I. OREL, „Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895)“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 357-368, jan. 2007.