[1]
A. ŽELE, „Povedkova lastnostna prislovna dopolnila“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 369-387, jan. 2007.