[1]
A. VIDOVIČ MUHA, „Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 399-408, jan. 2007.