[1]
U. revije, „Bibliografija akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča (1996–2006)“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 419-440, jan. 2007.