[1]
K. AHAČIČ, „Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva“, SRL, let. 54, št. 2, str. 129-153, feb. 2006.