[1]
M. ŠEKLI, „Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine“, SRL, let. 54, št. 2, str. 155-171, feb. 2006.