[1]
P. JURGEC, „O nenaglašenih e/o v standardni slovenščini“, SRL, let. 54, št. 2, str. 173-185, feb. 2006.