[1]
D. VERDONIK, „Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah“, SRL, let. 54, št. 2, str. 188-203, feb. 2006.