[1]
L. KRALJ, „Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama“, SRL, let. 54, št. 2, str. 205-220, feb. 2006.