[1]
J. ČEH, „Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija“, SRL, let. 54, št. 2, str. 221-231, feb. 2006.