[1]
U. PERENIČ, „»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine“, SRL, let. 54, št. 2, str. 233-243, feb. 2006.