[1]
Z. MIKELN, „Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik“, SRL, let. 52, št. 1, str. 7-21, jan. 2004.