[1]
N. NOVAK, „Uredniški popravki v izdajah Prešernovih Pesmi“, SRL, let. 52, št. 1, str. 89-102, jan. 2004.