[1]
M. SKUBIC, „Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov“, SRL, let. 49, št. 4, str. 229-236, apr. 2001.