[1]
J. OREŠNIK, „Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti“, SRL, let. 49, št. 4, str. 237–246, apr. 2001.