[1]
T. PRIESTLY, „Vendali, Veneti, Vindišarji“, SRL, let. 49, št. 4, apr. 2001.