[1]
J. BESTERS DILGER, „Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini deset let po samostojnosti“, SRL, let. 49, št. 4, apr. 2001.