[1]
S. PALIGA, „Oris zgodovine Slovanov“, SRL, let. 49, št. 4, str. 327-349, apr. 2001.