[1]
P. JURGEC, „Collins Cobuild v slovenščini: Praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju“, SRL, let. 49, št. 4, str. 351-358, apr. 2001.