[1]
N. LOGAR in T. VEROVNIK, „Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah“, SRL, let. 49, št. 4, str. 359-374, apr. 2001.