[1]
M. KALIN GOLOB, „Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu“, SRL, let. 49, št. 1-2, str. 119–122, jan. 2001.