[1]
K. Erika, „Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih“, SRL, let. 44, št. 2, str. 133–154, feb. 1996.