[1]
T. Toporišič, „Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča“, SRL, let. 66, št. 3, str. 265-279, sep. 2018.