[1]
K. Pranjić, „Misliti v simbolih, ustvarjati avantgardno“, SRL, let. 66, št. 3, str. 299-314, sep. 2018.