[1]
V. Žerjal Pavlin, Književnice s slovenskega zahoda, SRL, let. 66, št. 3, str. 399-402, sep. 2018.