[1]
N. Vilko, „Raziskovanje slovanskih izposojenk v madžarščini“, SRL, let. 19, št. 2, str. 167–187, feb. 1971.