[1]
A. Stojanović, Složeni glagolski  predikat  u  naučnom  stilu srpskog  jezika, SRL, let. 66, št. 3, str. 355-368, sep. 2018.