[1]
L. G. Scuteri, „Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah“, SRL, let. 66, št. 2, str. 143-157, jul. 2018.