[1]
TorkarS., „Slovenska vodna imena, tvorjena iz slovanskih antroponimov“, SRL, let. 66, št. 2, str. 191-211, jul. 2018.