[1]
Žagar KarerM., „Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi“, SRL, let. 66, št. 2, str. 235-249, jul. 2018.