[1]
U. Perenič, „Beatin dnevnik Luize Pesjak: dogajalni prostor romana“, SRL, let. 66, št. 3, str. 251-263, sep. 2018.