[1]
S. Šarančić Čutura, Fragmenti o intertekstu pesničkog dela Stevana Pešića, SRL, let. 66, št. 3, str. 315-331, sep. 2018.