[1]
K. Dobrovoljc, Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu, SRL, let. 66, št. 4, str. 497-513, jan. 2019.