[1]
K. Dobrovoljc, „Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu“, SRL, let. 66, št. 4, str. 497–513, dec. 2018.