[1]
V. Gorjanc in D. Fišer, „Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendum za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji“, SRL, let. 66, št. 4, str. 473–495, dec. 2018.