[1]
P. K. Krasnić, Spreminjanje podobe Krima v ruskem kulturnem prostoru, SRL, let. 66, št. 4, str. 515-529, dec. 2018.